Բերդի h. 4 հիմնական դպրոց

Բերդի թիվ 4 հիմն. դպրոց ՊՈԱԿ-ի հաշվետվություն III եռամսյակ

hashvetvutun

posted by berd4 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Բերդի թիվ 4 հիմն. դպրոց ՊՈԱԿ-ի հաշվետվություն III եռամսյակ-ում

2018թ. I և II եռամսյակների հաշվետվությունները

hashvetvutun 1 eramsjak hashvetvutun 2 eramsjak

posted by berd4 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2018թ. I և II եռամսյակների հաշվետվությունները-ում

Տեղեկատվություն ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդի թիվ 4 հիմն. դպրոց ՊՈԱԿ-ի լիցենզիայի, սովորողների թվի,առկա թափուր տեղերի թվի և ընդւնելության ժամկետների մասին

  1. licenzia   
  2. Բերդի թիվ 4 հիմն. դպրոց ՊՈԱԿ-ում սովորում է 154 աշակերտտ:  I դասարան 16աշակերտ, II դասարան 19 աշակերտ, III դասարան 20աշակերտ,IV դասարան 21 աշակերտ,V դասարան 12 աշակերտ, VI դասարան 17աշակերտ,VIIդասարան 18աշակերտ,VIIIդասարան 16 աշակերտ:
  3. Դպրոցում առկա թափուր տեղերն ըստ դասարանների՝  I դասարան 4աշակերտ, II դասարան 3 աշակերտ, III դասարան 2աշակերտ,IV դասարան 2 աշակերտ,V դասարան 4 աշակերտ, VI դասարան 3աշակերտ,VIIդասարան 2աշակերտ,VIIIդասարան 2 աշակերտ:
  4. I դասարանցիների ընդունելուիթյան և փասթաթղթերի ներկայացման համար դիմել հունիսի 1-30-ը, ժամը 9:00-15:00, բացի շաբաթ կիրակի օրերից
posted by berd4 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Տեղեկատվություն ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդի թիվ 4 հիմն. դպրոց ՊՈԱԿ-ի լիցենզիայի, սովորողների թվի,առկա թափուր տեղերի թվի և ընդւնելության ժամկետների մասին-ում

Բերդի թիվ 4 հիմն. դպրոցի 2018թ. I-ին եռամսյակի հաշվետվություն

hashvetvutun

posted by berd4 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Բերդի թիվ 4 հիմն. դպրոցի 2018թ. I-ին եռամսյակի հաշվետվություն-ում

Հաշվետվություն

հաշվ

posted by berd4 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Հաշվետվություն-ում

Ողջու՛յն, աշխարհ:

Welcome to Armenian Schools Sites. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

posted by berd4 in Չդասակարգված and have Comment (1)